Referat fra generalforsamling i HUCC tirsdag d. 3/3-2015

Hermed kort referat fra generalforsamlingen, de enkelte ting er behandlet eller vil blive behandlet i bestyrelsen. Ønskes der yderligere info kontakt formanden:


Orientering om kommende arrangement. Rundvisning Novo Nordisk i Hjørring

Medlemsliste udsendes april/maj

Kontingent uændret i 2016

Forsalg vedr. bustur til Fredericia bilmesse den 21-3-2015 ønskes behandlet

Valg af bestyrelse:

Formand Palle Pallesen genvalgt
Nils-Bo Høgenhaug er trådt tilbage som menigt medlem og Carsten Coop er valgt som afløser.
Webmaster Lars Pallesen genvalgt

Swipp eller MobilePay til klubben, skal undersøges igen

Ønske om sweatshirt med lange ærmer med klublogo

Mvh Bestyrrelsen
HUCC